Mundial 2018 - Aktualno¶ci

  Sk³ad Polski na mecz z Kazachstanem

04.09.2017 20:28


Mecz z Kazachstanem rozpoczniemy w sk³adzie:
£ukasz Fabiañski - £ukasz Piszczek, Kamil Glik, Micha³ Pazdan, Maciej Rybus - Maciej Makuszewski, Krzysztof M±czyñski, Piotr Zieliñski, Kamil Grosicki - Arkadiusz Milik, Robert Lewandowski.


Klêska Polaków w meczu z Dani±

Polska - Kazachstan 3:0 w eliminacjach do M¦ 2018


Prywatno¶æ     wszelkie prawa zastrze¿one, kopiowanie zabronione, © 2007-2018 world-cup.com.pl k
Logo M¦ © FIFA