Eliminacje M¦-2022 : Ameryka Po³udniowa


Eliminacje Mistrzostw ¦wiata 2022 - strefa Ameryki Po³udniowej


Z tej strefy na M¦ zagraj± 4 lub 5 dru¿yn (bara¿ interkontynentalny)

Zasady kwalifikacji:
Bezpo¶redni awans do Mundialu 2022 uzyskaj± pierwsze 4 dru¿yny
Pi±ty zespó³ zagra bara¿ interkontynentalny
Awans na M¦ 2022 uzyska³y: ...


Tabela eliminacji M¦ 2022 - Ameryka Po³udniowa


Lp. Dru¿yna M Z R P BZ - BS Pkt.
- Brazylia-----:--
- Urugwaj-----:--
- Argentyna-----:--
- Kolumbia-----:--
- Peru-----:--
- Chile-----:--
- Paragwaj-----:--
- Ekwador-----:--
- Boliwia-----:--
- Wenezuela-----:--


Terminarz i wyniki eliminacji M¦ 2022 - Ameryka Po³udniowa


DataGospodarzGo¶æ
26.03.2020 Argentyna
-:- (-:-)
 Ekwador
26.03.2020 Brazylia
-:- (-:-)
 Boliwia
26.03.2020 Kolumbia
-:- (-:-)
 Wenezuela
26.03.2020 Paragwaj
-:- (-:-)
 Peru
26.03.2020 Urugwaj
-:- (-:-)
 Chile
31.03.2020 Boliwia
-:- (-:-)
 Argentyna
31.03.2020 Chile
-:- (-:-)
 Kolumbia
31.03.2020 Ekwador
-:- (-:-)
 Urugwaj
31.03.2020 Peru
-:- (-:-)
 Brazylia
31.03.2020 Wenezuela
-:- (-:-)
 Paragwaj
03.09.2020 Argentyna
-:- (-:-)
 Paragwaj
03.09.2020 Boliwia
-:- (-:-)
 Ekwador
03.09.2020 Brazylia
-:- (-:-)
 Wenezuela
03.09.2020 Chile
-:- (-:-)
 Peru
03.09.2020 Kolumbia
-:- (-:-)
 Urugwaj
08.09.2020 Ekwador
-:- (-:-)
 Kolumbia
08.09.2020 Paragwaj
-:- (-:-)
 Boliwia
08.09.2020 Peru
-:- (-:-)
 Argentyna
08.09.2020 Urugwaj
-:- (-:-)
 Brazylia
08.09.2020 Wenezuela
-:- (-:-)
 Chile
08.10.2020 Argentyna
-:- (-:-)
 Urugwaj
08.10.2020 Boliwia
-:- (-:-)
 Peru
08.10.2020 Chile
-:- (-:-)
 Paragwaj
08.10.2020 Kolumbia
-:- (-:-)
 Brazylia
08.10.2020 Wenezuela
-:- (-:-)
 Ekwador
13.10.2020 Brazylia
-:- (-:-)
 Argentyna
13.10.2020 Ekwador
-:- (-:-)
 Chile
13.10.2020 Paragwaj
-:- (-:-)
 Kolumbia
13.10.2020 Peru
-:- (-:-)
 Wenezuela
13.10.2020 Urugwaj
-:- (-:-)
 Boliwia
12.11.2020 Argentyna
-:- (-:-)
 Chile
12.11.2020 Boliwia
-:- (-:-)
 Wenezuela
12.11.2020 Brazylia
-:- (-:-)
 Ekwador
12.11.2020 Peru
-:- (-:-)
 Kolumbia
12.11.2020 Urugwaj
-:- (-:-)
 Paragwaj
17.11.2020 Chile
-:- (-:-)
 Boliwia
17.11.2020 Ekwador
-:- (-:-)
 Peru
17.11.2020 Kolumbia
-:- (-:-)
 Argentyna
17.11.2020 Paragwaj
-:- (-:-)
 Brazylia
17.11.2020 Wenezuela
-:- (-:-)
 Urugwaj
25.03.2021 Boliwia
-:- (-:-)
 Kolumbia
25.03.2021 Chile
-:- (-:-)
 Brazylia
25.03.2021 Ekwador
-:- (-:-)
 Paragwaj
25.03.2021 Peru
-:- (-:-)
 Urugwaj
25.03.2021 Wenezuela
-:- (-:-)
 Argentyna
30.03.2021 Argentyna
-:- (-:-)
 Boliwia
30.03.2021 Brazylia
-:- (-:-)
 Peru
30.03.2021 Kolumbia
-:- (-:-)
 Chile
30.03.2021 Paragwaj
-:- (-:-)
 Wenezuela
30.03.2021 Urugwaj
-:- (-:-)
 Ekwador
03.06.2021 Ekwador
-:- (-:-)
 Boliwia
03.06.2021 Paragwaj
-:- (-:-)
 Argentyna
03.06.2021 Peru
-:- (-:-)
 Chile
03.06.2021 Urugwaj
-:- (-:-)
 Kolumbia
03.06.2021 Wenezuela
-:- (-:-)
 Brazylia
08.06.2021 Argentyna
-:- (-:-)
 Peru
08.06.2021 Boliwia
-:- (-:-)
 Paragwaj
08.06.2021 Brazylia
-:- (-:-)
 Urugwaj
08.06.2021 Chile
-:- (-:-)
 Wenezuela
08.06.2021 Kolumbia
-:- (-:-)
 Ekwador
02.09.2021 Brazylia
-:- (-:-)
 Kolumbia
02.09.2021 Ekwador
-:- (-:-)
 Wenezuela
02.09.2021 Paragwaj
-:- (-:-)
 Chile
02.09.2021 Peru
-:- (-:-)
 Boliwia
02.09.2021 Urugwaj
-:- (-:-)
 Argentyna
07.09.2021 Argentyna
-:- (-:-)
 Brazylia
07.09.2021 Boliwia
-:- (-:-)
 Urugwaj
07.09.2021 Chile
-:- (-:-)
 Ekwador
07.09.2021 Kolumbia
-:- (-:-)
 Paragwaj
07.09.2021 Wenezuela
-:- (-:-)
 Peru
07.10.2021 Chile
-:- (-:-)
 Argentyna
07.10.2021 Ekwador
-:- (-:-)
 Brazylia
07.10.2021 Kolumbia
-:- (-:-)
 Peru
07.10.2021 Paragwaj
-:- (-:-)
 Urugwaj
07.10.2021 Wenezuela
-:- (-:-)
 Boliwia
12.10.2021 Argentyna
-:- (-:-)
 Kolumbia
12.10.2021 Boliwia
-:- (-:-)
 Chile
12.10.2021 Brazylia
-:- (-:-)
 Paragwaj
12.10.2021 Peru
-:- (-:-)
 Ekwador
12.10.2021 Urugwaj
-:- (-:-)
 Wenezuela
11.11.2021 Argentyna
-:- (-:-)
 Wenezuela
11.11.2021 Brazylia
-:- (-:-)
 Chile
11.11.2021 Kolumbia
-:- (-:-)
 Boliwia
11.11.2021 Paragwaj
-:- (-:-)
 Ekwador
11.11.2021 Urugwaj
-:- (-:-)
 Peru
16.11.2021 Boliwia
-:- (-:-)
 Brazylia
16.11.2021 Chile
-:- (-:-)
 Urugwaj
16.11.2021 Ekwador
-:- (-:-)
 Argentyna
16.11.2021 Peru
-:- (-:-)
 Paragwaj
16.11.2021 Wenezuela
-:- (-:-)
 Kolumbia

Prywatno¶æ     wszelkie prawa zastrze¿one, kopiowanie zabronione, © 2007-2018 world-cup.com.pl kn
Logo M¦ © FIFA