Mundial 2018 - Aktualno¶ci

  Mega sensacja! Niemcy z ostatnim miejscem w grupie!

27.06.2018 18:02


Obroñcy tytu³u mistrzowskiego z ostatnim miejscem w grupie? Nierealne? Z tak± reprezentacj± Niemiec to jednak mo¿liwe.
Niemcy przegrali w meczu o wszystko z .. Kore± Po³udniow± 2:0 i zajêli ostatnie miejsce w swojej grupie!


W równolegle rozgrywanym meczu tej grupy Szwedzi zdemolowali Meksyk 3:0 i wygrali grupê. Meksykanie mimo wysokiej pora¿ki awansowali dalej, za co mog± dziêkowaæ przede wszystkim Koreañczykom.


Tragedia: Polacy bez szans z Kolumbi±, jedziemy do domu

Polacy ze zwyciêstwem na po¿egnanie Mundialu


Prywatno¶æ     wszelkie prawa zastrze¿one, kopiowanie zabronione, © 2007-2018 world-cup.com.pl k
Logo M¦ © FIFA